Τιμές

 • Συνεδρία 4 χεριών
 • 110 / 60 λεπτά
  • Επιλογή 2 θεραπευτριών
  • Η τιμή ισχύει για την περιοχή της Αττικής

 • Κλείστε Ραντεβού
 • Μασάζ ζευγαριού
 • 110 / 60 λεπτά
  • Επιλογή 2 θεραπευτριών
  • Η τιμή ισχύει για την περιοχή της Αττικής

 • Κλείστε Ραντεβού
 • Συνεδρία θεραπείας
 • 60 / 60 λεπτά
  • Ισχύει για όποια θεραπεία πλην του μασάζ ζευγαριού και μασάζ 4 χεριών
  • Η τιμή ισχύει για την περιοχή της Αττικής

 • Κλείστε Ραντεβού
 • Συνεδρία θεραπείας
 • 80 / 90 λεπτά
  • Ισχύει για όποια θεραπεία πλην του μασάζ ζευγαριού και μασάζ 4 χεριών
  • Η τιμή ισχύει για την περιοχή της Αττικής

 • Κλείστε Ραντεβού
 • Συνεδρία θεραπείας
 • 100 / 120 λεπτά
  • Ισχύει για όποια θεραπεία πλην του μασάζ ζευγαριού και μασάζ 4 χεριών
  • Η τιμή ισχύει για την περιοχή της Αττικής

 • Κλείστε Ραντεβού
 • Προσφορά
 • 408 / 8 συνεδρίες
  • Ισχύει για όποια θεραπεία πλην του μασάζ ζευγαριού και μασάζ 4 χεριών
  • Οι 8 συνεδρίες ισχύουν για ένα μήνα
  • Η προσφορά ισχύει για όλα τα είδη μασάζ και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του θεραπευτή.
  • Η τιμή ισχύει για την περιοχή της Αττικής

 • Κλείστε Ραντεβού

* Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.